Kurumsal Ki̇mli̇k
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
Kurumsal Kimlik
Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumların, vakıfların veya benzer başka oluşumların sahip oldukları duruşa, davranışa ve imaja kurumsal kimlik denir. Duruş, davranış, imaj gibi unsurlar markanın kimliği niteliğinde olduğu için bu adı almıştır. Bu kavram hem şirket içindeki kimliği hem de şirket dışındaki kimliği ifade eder. Kurumsal kimlikle ifade edilen markanın çalışanlar veya müşteriler tarafından nasıl göründüğüdür. Yani bu kavram markanın dış görüntüsünü temsil eder. Dolayısıyla kurumsal kimliğin müşteri iletişimiyle doğrudan bir ilişkisi vardır.

Kurumsal kimliğin içerdiği birçok unsur vardır. Bu kavramın tasarımı markanın tüm aşamalarını etkileyecektir. Çünkü markanın atacağı her adım, kurumsal kimlikle bağlantılıdır. Ayrıca bu kavram marka oluşturulurken ön plana çıkar ve gerekmediği sürece değiştirilmez. Bu nedenle ilk aşamada doğru bir kimlik tasarımının yapılması son derece önemlidir. Aksi takdirde markanın hizmetleri ve müşteri iletişime sekteye uğrayacaktır. Bu durum da markanın büyük ölçüde zarar etmesine neden olacaktır.

Her marka farklı hizmet anlayışlarına sahiptir. Ayrıca markaların çalışanlarına, müşterilerine ve sistemlerine gösterdikleri önem de farklıdır. Bu çeşitliliklerin tamamı kurumsal kimliğin parçasıdır ve planlı olarak oluşturulması gerekir. Çünkü bunlar rakip markalarla olan rekabeti de etkiler ve gelişigüzel kimlikler kötü imajlar oluşturur. Kötü bir imaja sahip olan markalarla çalışanlar veya müşteriler iş birliği yapmak istemez. Sonuç olarak hedeflere ulaşmak zorlaşır ve devamında başarısızlık gelir.

Kurumsal Kimlik Tasarım Unsurları

Kurumsal kimlik tasarımı yalnızca marka adı veya logosunun oluşturulmasını içermez. Bu tasarım şeklinde oldukça detaylı unsurlar bir arada bulunur. Tüm tasarım unsurları bütüncül bir bakış açısıyla belirlenmeli ve titiz bir çalışmayla uygulamaya konulmalıdır. Kurumsal kimliğin kılavuzunu içeren bu unsurların en önemlileri aşağıdaki gibidir:

 • Kurum adı
 • Kurum logosu ve sembolü
 • Kurum sloganı
 • Kurumun misyonu ve vizyonu
 • Şirketin kuruluş değerleri
 • Kurumu özel yapan değerler
 • Kurumun çalışanlarıyla ve müşterileriyle iletişimi

Yukarıdaki maddeler kurumsal kimliğin en temel unsurlarıdır. Bu unsurların çok detaylı bir şekilde düşünülmesi ve uygulamaya alınması gerekir. Çünkü kurum adı, sloganı, logosu, değerleri gibi faktörler bir markanın dış dünyaya açılan kimliklerinin ana maddeleridir. Marka, bir süre sonra kişilerin algılarında bu unsurların aracılığıyla belirli bir yerde konumlandırılacaktır. Bu konumun istenen yerde olması ve sabit kalması için tüm unsurların doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir.

Ancak kurumsal kimliği oluşturan tüm unsurlar bunlarla sınırlı değildir. Kurumsal kimliği oluşturan diğer önemli unsurlar aşağıdaki gibidir:

 • Sosyal medya unsurları
 • Kurumsal yazı karakteri
 • Kurumsal renkler
 • E-mail imzası
 • Kurum reklamları, broşürleri ve kartvizitleri
 • Kuruma ait fatura ve makbuzlar
 • Zarf, klasör, dosya, poşet, bloknot gibi ofis unsurları
 • Tebrik, kutlama, basın açıklaması gibi kurum ilanları
 • Tabelalar, belgeler ve kaşeler
 • Bayrak, sticker, koli gibi unsurlar

Kurumlar için kimlik tasarımları temelde iki kategoriye ayrılır: kurum içi ve kurum dışı kimlik. Yukarıda sayılan kimlik unsurlarından kurum içi olanlar, şirket paydaşları ve çalışanları için oluşturulan değerlerdir. Örneğin kurum zarfları, klasörleri, dosyaları, poşetleri veya bloknotları bu kategoride değerlendirilir. Kurum dışı unsurlar ise kurumun dış dünyadaki imajı için yer verilen değerlerdir. Kurum binasının dışında yer alan tabelalar, sosyal medya hesapları, kurum reklamları gibi unsurları da bu kategoride değerlendirmek mümkündür.

Kurumsal Kimlik Tasarım Aşamaları

Kurumsal kimlik tasarımı oldukça detaylı bir süreci kapsar. Bu tasarımları 3 ana aşamada tamamlamak mümkündür. Bu aşamalar aşağıdaki gibidir:

 • Fikirlerin toplanması ve uygulanması: Bu aşama tasarımın ilk ve en önemli aşamasıdır. Çünkü doğru kimlik tasarımında kurumun isteklerini ve değerlerini doğru anlamak oldukça önemlidir. Ayrıca kartvizit, broşür, tabela gibi detayların oluşturulması için piyasanın araştırılması ve anlaşmaların yapılması da gerekir.
 • Taslakların teslimi ve değerlendirilme süreci: Bu aşamada kurumsal kimliği oluşturan unsurların tasarımları ilgili kişilere teslim edilir. Bu teslimat sürecinin ardından taslaklarla ilgili değerlendirme süreci başlar. Değerlendirme sonrası tasarımın revizyonu talep edilebilir. Bu noktada ilgili kişi veya kurum ile tasarımcının iletişimi revizyon talebinin yerine getirilmesinde oldukça önemlidir.
 • Revizyonun tamamlanması ve uygulamaların başlaması: Eğer kurumsal kimlikle ilgilenen kişiler herhangi bir revizyon talep ettiyse bu son aşamada o işlemler tamamlanır. İstenirse kişilere yeniden sunum yapılır. Tüm tasarım kabul edildikten sonra ise kimlik uygulamaları başlar. Bu aşamada basım işlemleri, reklam çalışmaları, sosyal medya uygulamaları benzeri gereklilikler tamamlanır.

Doğru ve etkili kurumsal kimlikler için tüm tasarım aşamalarının büyük bir titizlikle tamamlanması son derece önemlidir. Çünkü kurumların başarısı bu aşamadaki fikirlere ve çalışma şekillerine bağlıdır.

Kurumsal Kimlik Türleri

Kurumsal kimlik kavramının tek bir türü yoktur. Bu kavram markaların işleyiş sistemine bağlı olarak farklılaşmıştır ve temel olarak 3 şekilde karşımıza çıkar. Aslında her kimlik çeşidinin farklı bir strateji olduğunu söylemek de doğrudur. Bahsedilen bu türler aşağıdaki gibidir:

 • Bütüncül kimlik: Tüm unsurlarının ortak olarak belirlendiği kimlik türüdür. Bu kimlik çeşidinde markanın tüm bileşenleri tek bir gösterge kullanır. BP markası bütüncül kimlik taşıyan kurumların en güzel örneğidir.
 • Onaylayan / desteklenmiş kimlik: Üst ve alt kimliklere sahip olan bir sistemdir. Bu sistemde üst bir kurum kimliği vardır ve alt kurumlar temelde bu üst kurum kimliğine bağlıdır. Ancak alt kurumlar farklı faaliyet alanlarına sahiptir. Bu kimlik türüne sahip en büyük örnekler Sabancı ve Koç markalarıdır.
 • Marka kimliği: Bu kimlik türünde bir kurum içerisinde birbirine rakip farklı markalar bulunur. Marka kimliğinde belirli bir imaja sahip ana kurum ve bu kurumun sahip olduğu çeşitli markalar vardır. P&G, Coca Cola Company gibi markalar bu kimliği taşımaktadır.

Kurumsal kimliğini tasarlamak üzere ilk adımı atacak kurum, dernek veya kişiler öncelikle kimlik türlerinden hangisini taşımak istediklerine karar vermelidir. Çünkü markanın yönetim şekli bir kimlik çeşitlerine göre değişiklik gösterir. Örneğin bütüncül kimlikte tek bir yönetim şekli var iken, diğer kimlik türlerinde farklı yönetim şekilleri benimsenebilir. Kimlik çeşidi belirlenirken büyüme hedefleri ve pazar araştırmaları da mutlaka hesaba katılmalıdır. Kısa veya uzun vadede büyümeyi hedefleyen kurumlar kararlarında bu noktaları da hesaba katmalıdır.

Kurumsal Kimlik Tasarımının Önemi

Günümüzde farklı faaliyet alanlarına sahip binlerce kurum vardır. Ancak bu kurumların pek azı kurumsal marka değeri kazanmış ve başarıya ulaşmıştır. Çünkü aynı sektörde hizmet veren çok sayıda şirket vardır ve sadece rekabetin üstesinden gelebilen kurumlar başarılı olur.

Kurumsal kimlik tasarımının amacı markanın rakip kurumlara karşı birtakım farklılıklar kazanması ve bunu dışarıya doğru şekilde ifade etmesidir. Çünkü bu kimlikler markanın duruşunu ve imajını temsil eder. Kaliteli kimlik tasarımları müşterilerin bakış açılarını olumlu etkileyecektir. Dolayısıyla müşterilerle kurulacak doğru ilişkilerde kurumsal kimliğin büyük bir katkısı vardır. Hedef kitleye uygun olarak belirlenmiş kurum kimlikleri, kitlenin doğrudan ilgisini çeker. Bu durum da müşteri ilgisini, yüksek müşteri memnuniyetini ve son olarak da başarıyı sağlayacaktır.

Kurumsal kimlikler, çalışanların markaya bakış açısında da büyük rol oynar. Doğru bir şekilde kurgulanmış olan kimlikler çalışan sadakatini artırır. Bu durum da başarının önemli anahtarlarından biridir. Çünkü verimli çalışmalar yürüten ekipler başarılı işler çıkaracaktır. Ayrıca adil, güvenilir ve kurumsal bir şirkette çalıştığını düşünen ekip arkadaşları kurum dışına da bunu yansıtacaktır. Dolayısıyla kurum çalışanlarının oluşturduğu geri dönüşler kurumun ulusal ve uluslararası imajını belirlemede de önemli olmaktadır. Çünkü günümüzde tüketiciler doğru çalışma koşullarını çalışanlara sağlayan şirketlerle iş birliği yapmaya da önem göstermektedir. Ayrıca bu durum rakip firmalarla farklılık oluşturmak açısından da değerlidir.

Kurumsal Kimlik Tasarımında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kurumsal kimlik tasarımları markaların ulusal ve uluslararası duruşlarını temsil eder. Rakiplerinden farklı olmak ve müşterilerine kurum değerlerini tam olarak anlatmak isteyen şirketler tasarım aşamasına oldukça titiz davranmalıdır. Bunun için bazı tasarım faktörlerine dikkat etmek gerekir. Kimlik tasarımlarında dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıdaki gibidir:

 • Marka kişiliği: Kurumsal kimliği oluşturan tüm unsurlar marka kişiliğiyle tamamen örtüşmelidir. Markayı doğru anlatamayan kimlik tasarımlarından kaçınılmalıdır. Çünkü bu tanıtımlar yanlış imajları oluşturacaktır.
 • Kreatif tasarım: Kreatif kimlik tasarımları, rakip markalardan farklı unsurların oluşturulmasına olanak sağlar. Bu ise başarıyı beraberinde getirecektir.
 • Mesajlarda tutarlılık: Kurumsal kimliği oluşturan birçok farklı unsur vardır. Bu unsurlar arasında güçlü bir bağlantı olmak zorundadır. Çünkü markanın müşterilerine ve çalışanlarına vermek istediği mesaj her unsurda farklı olursa, marka tutarlılığı zedelenir. Bu ise marka imajına olumsuz olarak yansır.
 • Farkındalık: Günümüzde bazı markalar insani değerleri, doğa ve hayvan sevgisi, kadın hakları savunuculuğu gibi çeşitli özelliklerle ön plana çıkmaktadır. Bu farkındalıklar markanın değerleriyle yakından ilişkilidir. Farklı olmak isteyen kurumların bazı farkındalıklara sahip olması gerekir.
 • İletişim: Markaların potansiyel müşterileri veya çalışanlarıyla temas halinde bulunmasına katkı sağlayacak kimlik tasarı oldukça önemlidir. İletişimi iyi düşünülmüş reklamlar, fuarlar, seminerler, web sitesi mesajları ve sosyal medya hesapları bu noktada çok değerlidir.
 • Marka sadakati oluşturma: Müşterilerle bağ kurabilmeye yardımcı olacak kimlik tasarımları, marka sadakatini oluşturmak için oldukça değerlidir.

Kurumsal kimlikle ilgili konularda kişilerin akıllarına değiştirilebilir olup olmadığı gelebilir. Bu tasarımlar kurumun ana hatlarını oluşturduğu için oldukça belirleyicidir ve değiştirilmesi önerilmez. Sadece büyük strateji değişikliklerinde ve yeni yönetim anlayışlarında kurumsal kimliğin değiştirilme ihtimali doğabilir. Fakat bu değişiklik süreci oldukça zorlu olacaktır. Çünkü kurum; kişi veya şirketlerin algısında belirli bir yer edinmiş durumdadır. Kurumsal kimliğin değiştirilmesiyle beraber bu algının da değişmesi uzun zaman alacaktır. Bu noktada reklam, kampanya gibi pazarlama faaliyetlerine başlamak zorunlu olabilir. Tüm bu nedenlerle bir markanın kurumsal kimliği oluşturulurken son derece dikkatli olunmalı, bütüncül düşünülmeli ve titiz çalışmalıdır.

Kurumsal Kimlik Tasarımı İçin Profesyonel Yardım Almanın Önemi

Teknolojinin ve olanakların gelişmesiyle beraber şirket kurma işlemleri de oldukça hızlanmıştır. Günümüzde her vatandaş kolaylıkla şirket kurabilmekte ve farklı alanlarda hizmet vermeye başlamaktadır. Ancak bu şirketlerin yalnızca çok azı müşterilerine ve çalışanlarına karşı kendisini doğru ifade ederek başarıya ulaşmaktadır. Çünkü bu şirketlerin kuruluş aşamasında oluşturdukları kurumsal kimlik tasarımları eksik veya hatalıdır. Buna bağlı olarak da müşterilerin ilgisi çekilemez, müşterilerle etkili iletişim sağlanamaz ve başarısızlık kaçınılmaz olur.

Kurumsal kimliği oluşturan unsurların detaylı bir planlama sonrasında üretilmesi başarının anahtarıdır. Çünkü bu unsurlar markanın dışarıdaki kimliklerini temsil eder. Bu aşamada amatör ve hatalı kararların alınmaması için de profesyonel ekiplerden yardım alınmalıdır. Alanında uzman kişilerin oluşturdukları kimlikler markayı doğru yansıtacak ve sonucunda da müşteri ilişkilerini olumlu etkileyecektir. Böylece markalar aylık ve yıllık hedeflerine daha kolay bir şekilde ulaşabilir. Ayrıca markalar yeni hedefler doğrultusunda büyümelerini gerçekleştirebilir.

Kurumsal kimliğin oluşturulmasında profesyonel yardım almanın birçok avantajı vardır. Markalar için profesyonel kimlik tasarımı yapan şirketler markanın isteklerine ve ihtiyaçlarına en uygun planları yaparak doğru zamanda hayata geçirir. Böylece marka hem şirket içinde hem de şirket dışında istediği duruşa sahip olur. Ayrıca özgün kimlikler sıra dışı tasarımlarıyla ön plana çıkar. Bu markalar rakiplerinden kimlik farklılıklarıyla ayrışır ve müşterilerin de ilgisini çeker. Tüm bu unsurlar profesyonelce hazırlanmış kurumsal kimliklerin kattığı ekstra avantajlardır.

Kurumsal Kimlik Tasarımında Kreatif Yaklaşım

Kurumsal kimlik; markaların ne/kim oldukları, nelere değer verdikleri, neyi hedefledikleri hakkında bilgiler içeren önemli unsurları barındırır. Bu unsurlar markaların kendi göstergeleri oldukları için özel olarak tasarlanmalıdır. Aksi takdirde markanın kurumsal kimliği, diğer markalarla aynı veya çok benzer olacaktır. Bu durumda müşteriler için markanın herhangi bir seçiciliği kalmamış olur. O yüzden kurumsal kimliğin tasarımında kreatif bir yaklaşım sergilenmesi son derece önemlidir.

Kreatiflik, her konuda olduğu gibi tasarım konusunda da başarıyı beraberinde getirir. Ancak bu noktada marka kişiliğiyle ve değerleriyle tam uyumun sağlandığından emin olunması gerekir. Ayrıca müşteri hedef kitlesi, pazar yerinin coğrafi ve kültürel öğeleri gibi unsurlar da oldukça önemlidir. Örneğin kültürel değerlere zıt bir kimlik tasarımı, her ne kadar kreatif olsa da, başarısız olur. Benzer şekilde; markanın hassasiyetlerine zıt bir kurumsal kimliğin oluşturulması dışarıya istenmeyen mesajları gönderecektir. Bu noktada da kreatif mesajın bir önemi kalmaz.

Özetle denilebilir ki, farklı tasarımlar sadece doğru kullanıldığında önemli olmaktadır. Bu tasarımlar hatalı bir şekilde kullanıldığında ise markanın itibarında olumsuz etkiler yaratır. Bu nedenle profesyonel ekipler marka isteklerini ve ihtiyaçlarını doğru analiz ederek kreatif tasarımlar oluşturmalıdır. Kreatif yaklaşımlar sergilenirken marka detayları göz ardı edilmemelidir.

Kurumsal Kimlik Tasarımında Neden Creaworks Seçilmeli?

Kurumsal kimlik tasarımının doğru kişiler tarafından yapılması markanın imajı açısından son derece değerlidir. Creaworks uzman kadrosu ile bu önemli hizmeti sunan önemli ajanslardan biridir. Ajansı kurum kimlik tasarımında diğer ajanslardan farklı yapan kreatif yaklaşımı, bütüncül düşünce sistemi, güvenilir alt yapısı ve uygun fiyat politikasıdır. Kısacası bir hizmet türünü farklı kılan her unsur Creaworks’te mevcuttur.

Creaworks; kimlik tasarımları boyunca beraber çalıştığı markaların ilkelerine, değerlerine ve yapılarına önem verir. Tüm tasarım sürecine de bu unsurları dahil eder. Böylece markaların kişiliğiyle paralel tasarımlar oluşur. Ayrıca tüm unsurların bunlara dikkat edilerek oluşturulması tutarlılığı da sağlar.

Creaworks tasarımları ile marka güvenilirliğini ve müşteri sadakatini de sağlamayı amaçlar. Elbette bu iki unsurun oluşum için belirli bir süreç gereklidir. Ancak kurumsal kimliğe dair tasarımlar bu unsurların gelişimi için alt yapılar oluşturur. Tasarımlar sırasında ön plana çıkan unsur ise kreatifliktir. Çünkü kreatif olmayan tasarımlar unutulmaya adaydır. Bu nedenle kimlik tasarımlarımızın tamamını marka istekleri doğrultusunda en özgün çalışmalarla oluştururuz. Böylece ilgili marka, rakiplerine karşı avantajlar da elde eder.

Tüm hizmet sektöründe olduğu gibi; kimlik tasarım işlerinde de tasarımcı ile marka arasındaki güven bağı oldukça önemlidir. Creaworks güvenilir ajans yapısıyla ön plana çıkmaktadır. Uzman ekibimiz tüm tasarım işlemlerini son teslim zamanına uygun olacak şekilde tamamlar. Ayrıca markalarla açık iletişim yöntemleriyle görüşmeler sağlanır ve anlaşmalarda en iyi fiyat politikası izlenir. Böylece markaların uzun süreli memnuniyeti sağlanmış olur.

Sizler de kurumsal kimlik tasarımlarınız için Creaworks ile iletişime geçebilir ve kaliteli tasarım hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

 

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın