Vi̇deo Prodüksi̇yon
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
Video Prodüksiyon
Video Prodüksiyon

Video yapım süreçlerinin tamamına verilen isim video prodüksiyon’dur. Kelime anlamı yapım olan video prodüksiyon tamamlanması için 3 zorunlu aşama gerekir. Aşamalar;

 • Yapım öncesi anlamına gelen Pre prodüksiyon
 • Yapım anlamına gelen Prodüksiyon
 • Yapım sonrası anlamına gelen post prodüksiyon aşamalarıdır.

Başarılı bir prodüksiyon projesinin tamamlanması ve hayata geçirilebilmesi için bu üç aşamanın titizlik içinde gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Aksi halde beklenen hedefe ulaşmak mümkün olmaz.

Pre prodüksiyon (yapım öncesi) aşaması

 • Pre prodüksiyon yani yapım öncesi aşaması; projenin çekimlerine başlamadan önce gerçekleştirilen aşamadır.

Prodüksiyon projesinin çekiminden önce gerçekleştirilen bu aşama kapsamında öncelikle hedef kitle analizi, benchmarking ve sektör analizi çalışması yapılır.

Gerçekleştirilen bu çalışmaların ardından elde edilen sonuçlar neticesinde hem ilgili marka ya da kurumun hedef kitlesine, hem küresel iletişim trendlerine hem de firma ya da kurumun sektörüne uygun konsept geliştirilmesine yardımcı olur.

Geliştirilen konsepte göre metin yazımı ile birlikte senaryo çalışmalarına başlanır. Seslendirme metinleri ile birlikte söz konusu olan projenin konseptine göre yoluklar belirlenir ihtiyaç görülmesi durumunda konsepte uygun bir şekilde metinsel çalışmalar yapılır.

Senaryonun oluşturulmasının ardından işin teknik kısmına çekilir ve videonun çekileceği mekan belirlenir. Kullanılan cast ve kostümler konusunda gerekli olan çalışmalar gerçekleşir, çekimde kullanılacak olan kameraların ve ışıkların çeşidi, çekim saati ve çekim açısına kadar tüm ayrıntılar titizlik içerisinde oluşturur.

Tüm bu planlamanın yapılmaması halinde prodüksiyon aşamasına geçilmesi mümkün değildir. Aksi durumda prodüksiyon aşamasında tüm çekim ekibinin de bulunan herkese büyük zorluklar çıkartılır.

Bu zorlukların yaşanmaması ve problem oluşmaması için her adımın ayrı ayrı belirlenmesi önemlidir. Tüm bu çalışmaların ardından prodüksiyon sürecinin ilk aşaması olan pre prodüksiyon aşaması tamamlanır. 

Prodüksiyon (Yapım) Aşaması

 • Prodüksiyon yani yapım; Prodüksiyon sürecinin ikinci aşaması olan yapım sürecinde geliştirmen konsept ve senaryoya göre profesyonel bir şekilde çekim ya da görsel tasarım çalışmalarına hayat verilir.

Yapımı öncesi aşamada belirlenen ve geliştirilen konsept çerçevesinde gerçek görüntüleri yer verilmesi halinde senaryoya bağlı olarak video çekim işlemleri gerçekleştirilir.

Konsept kapsamında gerçek görüntülere yer verilmeyecekse prodüksiyon projesinde video sadece infografik ve motion graphics çalışmalar ile oluşturulması planlanıyorsa bu aşamada senaryo ve konsept dahilinde görsel tasarım çalışmaları gerçekleştirilir.

Görsel tasarım çalışmalarından ya da çekimlerden elde edilen tüm görüntüler sayesinde video prodüksiyon projesinin görsel stoğu tamamlanır, tamamlanan görsel stok dışında ihtiyaç durumunda hazır stok görüntüler ve satın alınarak kullanılır.

Fotoğraf ve ürün çekimi yapılarak video dışında ürünü farklı mecralarda basılı görüntülerinin kullanılması açısından imkan sağlanır. Bu sebepten dolayı video çekimlerinden önce fotoğraf çekimini yapılması bütünleşmiş bir içerik üretiminin oluşmasına destek olur.

Prodüksiyon aşamasında yapılan çekimler belirlenen kriterlere göre gerçekleşir ve birkaç alternatif çekim yapılır. Alternatifler daha sonra ki aşama olan post prodüksiyon aşamasında tercih edilerek ayıklanır.

Çekim aşamasında ses kaydının alınması gerektiğini de ses kayıtları alınır, gerekli görülmesi halinde seslendirme ajansı aracılığı ile sonradan ses kayıtları yapılır. Ürün reklam tanıtımı yapıldığında genellikle dış ses metin seslendirmesi ajanslar tarafından gerçekleşir aynı zamanda videoda kullanılan müzikler de ayrı kayıt altına alınır.

Müzikler için jingle müzikleri yapan ajanslar ile iletişime geçilir ya da müzikler satın alınarak kullanılır. Tüm görsel ve seslerin hazırlanmasının ardından prodüksiyon projesinin ikinci aşaması olan prodüksiyon yani yapım aşamasında tamamlanır ve böylelikle son aşamaya geçiş gerçekleşir.

Video Prodüksiyon projesinin son haline ulaşabilmesi için başarılı bir post prodüksiyon yapılması gerekir.

Prodüksiyon (Yapım Sonrası) Aşaması

 • Prodüksiyon yani yapım sonrası; yapım sonrası anlamına gelen post prodüksiyon aşaması hazırlanan projenin son aşamasını temsil eder.

Pre prodüksiyon ve prodüksiyon aşamasında oluşturulan konsept ve görsel stok bu aşama içerisinde düzenlenir. Motion graphics artistler prodüksiyon aşamasında gerçekleştirilen görsel tasarım çalışmalarını hareketlendirir ve konsepte uygun bir şekilde videolaştırılır.

Bu aşamada kabaca ayıklama ve birleştirme işlemleri gerçekleştirilir Yapılan bu çalışma ya kurgu montaj işlemi adı da verilmektedir. Prodüksiyon sürecindeki görüntülerden seslerden ve müziklerden uygun olanlar tercih edilerek birleştirilir.

Üzerinde görsel efektler gerekirse bu aşamada yapılır, renk oynamaları tamamlanır bütün bu çalışmaların bir bütün halinde özenli şekilde tamamlanması sağlanır. Kötü çekilen bir film dahi kurguda çok güzel bir hale gelebilir ama bunun yanında çok iyi şartlarda çekilen filmlerde yapılan kötü kurgu nedeniyle hüsrana uğrayabilir.

Bundan dolayı kurgu videolarının en önemli noktasını post prodüksiyon oluşturuyor. Sürecin tamamlanması ile birlikte video prodüksiyon hazır hale getirilir ve müşteri onayına sunulur.

Gerekli görülmesi halinde revizyonlar tamamlanır ve yayınlanacak platforma ulaşım gerçekleşir bundan sonraki aşamada medya planlaması süre içerisinde yapılır ve ilgili platformlarda yayına girer. Her sürecin başlangıcında olduğu gibi prodüksiyon sürecinin de başlangıcı öncelikle ihtiyaçtan kaynaklanır.

Adı geçen ihtiyaç bir yönetmenin anlatmak istediklerini dışavurumu olduğu gibi aynı zamanda bir kurumun ya da firmanın marka ya da ürününü tanıtma isteği de olabilir. İhtiyacın ortaya çıkmasının ardından prodüksiyon ekibi bir araya gelerek ihtiyaca göre akıl fikirler ve projeler ortaya koyar.

Ortaya konan tüm fikirler değerlendirilip nasıl bir Prodüksiyon hazırlanacağını karar verildikten sonra geçilen aşama planlama aşamasıdır.

Prodüksiyon Süreci Nasıl İşler?

Aşamada bütçenin önemi oldukça büyüktür ayrılan bütçe ile fikir ya da marka uçurulduğu gibi aynı zamanda vasat bir tanıtım olarak da kalabilir. Tüm bu detaylar hazırlanan projeksiyonun ana hatlarını belirlemede önemli unsurlardır.

Storyboard hazırlanır ve çekilecek olan reklamın nasıl olacağına dair görsel bir canlandırma gerçekleştirilir. Tüm detaylar ve yapılacak olan çalışmalarda karar verilmesinin ardından çekimleri nerede yapılacağına kaç gün süreceğini çekim ekipmanlarına olan ihtiyaçlar gibi diğer detaylar kağıda dökülerek projenin başlaması gerçekleşir.

Bundan sonraki süreç aksiyon sürecidir yani kameralar devreye girer ve sonuç motordur. Detayların belirlenmesinin hemen ardından prodüksiyon yani çekim aşamasına geçilir ve planlanan çekim günlerinde gerek stüdyo gerekse dışarıda ihtiyaç duyulan ekipmanlar planlanarak sahneler tek tek çekilir. Çekimin bitmesi ile birlikte montajlamak için videoların tamamı saklanır.

Uzun Ve Yorucu Bir Süreç

Reklam için gerekli olan tüm ham videolar hazırlandıktan sonra yapılması gereken en son aşama post prodüksiyondur. Bu aşamada öncelikle gerekli görülen seslendirme ya da animasyonlar tamamlanır ve elde edilen, ses kayıtları, animasyonlar ve çekimler birleştirilerek video ortaya çıkarılır.

Görüntülerin bir araya getirilmesinin ardından videodaki renk ayarları tamamlanır. Ve en son televizyonda, sosyal medyada ya da ilgili mecralarda video yayınlanmaya hazır hale gelir.

İlk ihtiyaç ve fikir aşamasından başlayarak video ortaya çıkana kadar olan son sürece kadar yapılan işlemlerin tamamına verilen isim video prodüksiyondur. Video prodüksiyon hizmeti marka ya da kurumların teknoloji ve iletişim çağının en efektif stratejileri arasında kalan video görseller ile kendini anlatması için önemli bir araçtır.

Uzun ve yorucu bir süreç olan prodüksiyon projelerinin iyi şekilde yönetilmesi ve hedefleme beklentiyi karşılayabilmesi için profesyonel bir ekip ile çalışılması şarttır.

Alanında uzman insanların bulunduğu ekip çalışması kalitesini doğrudan etkiler bundan dolayı firma seçiminde titiz davranılmalı ve daha önce yapılan çalışmalar incelenmelidir.

Ajansın Başarısı Ve Kalitesi

Markanın ya da kişisel videoların hedeflenen başarıya ulaşmasına olumlu ya da olumsuz etki eden çalışılan ajansın başarısı ve kalitesidir. Hem kurumsal hem de bireysel marka tanıtımı amaçlı film çalışmaları ve projelerimizi bünyemizde bulunan prodüksiyon alanındaki uzman ekibimiz ile birlikte gerçekleştiriyoruz.

Sektördeki son gelişmeleri yakından takip etmemiz ile birlikte aynı zamanda marka ya da ürünü en iyi anlatacak çalışmalara imza atıyoruz. Kendi içerimizde oluşturduğumuz ve markaya özel olarak tasarlanan video tanıtım filmleri ile gerek fikirleri gerekse kurumu görsel olarak anlatıyor ve hedef kitlesine en uygun mesajı en hızlı şekilde vermesini destekliyoruz.

Giriş ve teknolojik ekipman parkuru, kreatif ekibi bir üst düzey stüdyoları ile video ihtiyacı duyulan her konuda efektif ve estetik video prodüksiyon çözümleri üretiyoruz. Proje sürecinde öncelikle çalışma yaptığımız firmaya da kurumlardan brief alıyor ve ardından ön çalışma gerçekleştiriyoruz.

Tekrara girmemek ve paydaşlarımız ile ortak bir dil ile konuşmak adına araştırma sürecimizde aynı kategorideki yapılan tüm çalışmaları inceliyoruz. Araştırmaları tamamlamamızın ardından senaryo hazırlama ile birlikte sunum sürecine geçiyor ve ürettiğimiz senaryonun uygunluğuna göre storyboard, moodboard ve fotoboard çizerek onaya sunuyoruz.

Onaylanması ile birlikte üretim sürecine başlıyoruz. Videonun içeriğine göre yapılan çalışmaları kim maliyetler değişkenlik gösterir bu yüzden projeye başlamadan ya da senaryo yazılmadan net bir rakam verilmesi doğru değildir.

Fiyatlandırma videonun türüne göre masaüstü projeksiyonlarda saniye üzerinden yapılırken reel projeksiyonlarda yer alan oyuncu ve seslendirme sanatçılarına farklılık oluşur. Maliyetlerde videoların kapalı ya da açık alanda, platoda ya da stüdyoda çekilmesi gibi birçok nitelikte etkilidir.

Neden Biz Neden Crea Works’u Tercih Etmelisiniz?

Başarılı bir prodüksiyon projesi elde edebilmek için aşamaların tamamını da büyük bir titizlik içerisinde çalışma gerçekleştiriyoruz. Crea Works olarak dünya trendlerini ve iletişim dinamiklerine hakim ekibimizin engin tecrübeleri ve üst düzey stüdyoları ile çözüm ortağı olan markalara değer katan projelere imza atıyoruz.

Türkçe karşılığı üretim olan prodüksiyon reklam ve pazarlama sektöründe tam anlamı ile kullanılmaz çünkü sektör içerisinde üretmekten ziyade yeni şeyler inşa etmek olarak algılanır. Büyük bir değişimin yaşandığı reklam ve pazarlama sektörü plastik üretme işlevinin yer bulmadığı iyi bir prodüksiyon için tüm kaynakların seferber edildiği gözlemlenir.

Yüksek kaliteli ekipmanlar, deneyimli prodüksiyon ekibi başarı yakalamış yazılımlar muhteşem bir bütün oluşturarak yaratma ruhuna sahip bir organizasyon ortaya koyar. Crea Works olarak ihtiyaçlarını doğru analiz ediyor, marka ve firmalar için önemli dönüm noktaları yaratıyoruz.

Gelişen teknoloji ve değişen pazarlama tekniklerini uyum sağlayarak markaların ve firmaların ihtiyaçlarını değişime ortak ediyoruz. Dolayısı ile iyi bir prodüksiyonun temelinde yaratma ruhu yatar. İnsanların görsel reklam ve pazarlama araçlarından çok daha fazla etkilendiği bilinir özellikle işitsel ve görsel olarak sunulan içerikler tüketicileri harekete geçirme aşamasında oldukça başarılıdır.

Bunun nedeni içeriklerin insanların birden fazla duyu organına hitap etmesidir. Televizyonda yayınlanan bir reklam filmi hem görsel hem de işitsel olarak sunulur, sesi kısık olsa dahi televizyonun karşısındaki izleyici görsel olarak etkilenir. Ya da sesi açık ama görüntüsü olmayan bir reklamdan etkilenme oranı da aynı derecede mümkündür.

Bu yüzden işitme hem de görme duyusuna yönelik olarak hazırlanan prodüksiyon hazırlama çalışması olan film ve video gibi reklam ve pazarlama araçlarının diğer reklam ve pazarlama araçlarına göre çok daha etkileyici yapıya sahip olduğunu söylemek soru konusudur.

Bu etkinin bilincinde olan ve hedef kitlesini mesajını vermek için en doğru aracı tercih eden firma, marka ya da kurumlar video prodüksiyon hizmetlerine ihtiyaç duyar. Prodüksiyon hizmetleri birçok alanda kullanılabilir;

 • Televizyon filmleri
 • Reklam filmleri
 • Ürün tanıtımları
 • YouTube videoları
 • Sosyal medya paylaşımları kullanılan alanlar içerisinde yer alır.

En Doğru Adres Crea Works

Alınan hizmetin kaliteli ve profesyonel olması oldukça önemlidir aksi durumda hedef kitlesi etkilenmeye çalışılırken çok daha vahim bir durum ile karşılaşmak söz konusu olabilir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte prodüksiyon alanında da ciddi gelişmeler yaşandı profesyonel olmayan kişiler tarafından video ve filmler ile karşılaşmak mümkün. Ancak ortaya çıkan hizmet kalite açısından herkes tarafından kolaylıkla ayırt edilebilir dolayısı ile yaşanan bu durum marka imajının zedelenmesine neden olur.

Kaliteli ve profesyonel hizmet ile hedef kitlesini etkilemek isteyenler ve onları harekete geçirmeyi planlayanlar için en doğru adres Crea Works'tur. İnternetin ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte dünyadaki birçok insan yoğun olarak sosyal medya kullanmaya başladı.

Hem bireysel hem de işletme hesabı olarak kullanılan sosyal medya mecraları insanların birbirleri ile iletişim kurabilmesi ne imkan sağlıyor. Geleneksel mecralara göre çok daha farklı dinamik ve interaktif özelliklere sahip olan platformlar özellikle markaların hedef kitlesine ulaşarak potansiyel müşteri elde etmelerine imkan sağlıyor.

Bundan dolayı birçok marka hedef kitlesine ulaşmak için video içerikleri tercih ediyor çünkü etkisi diğer reklam araçlarına göre çok daha fazla. Video içeriklerinin sosyal medya yönetimi içerisinde video marketing ya da sektör tarafından bilinen adı ile video pazarlama adı altında yer aldığını ifade etmek gerekir.

YouTube başta olmak üzere Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal mecralarda sık tercih çalışmada ürün kullanma, duyuru yapma, röportajlar, ürün inceleme ve çeşitli açıklamalar video içerikler kullanılarak insanlara ulaştırılıyor.

Ancak video marketing kullanmak isteyen marka ya da firmaların dikkat etmesi gereken çeşitli noktalar bulunur.

 • Mesaj ve ilk izlenim
 • Platform analizi
 • Yazı oranı
 • Marka bilinirliği oluşturma dikkat edilmesi gereken konulardır.

Kaliteli Ve Profesyonel Hizmet

Video içeriklerinde ulaştırılmak istenen mesajı ilk 5 saniye içerisinde ilgi çekici şekilde sunmak önemlidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken mesajını doğru da vermemektir daha yaratıcı ve akılda kalıcı şekilde vermek her zaman çok daha etkileyicidir.

Video içeriğinin paylaşıldığı platformunun doğru şekilde seçilmesi de önemlidir bunun için tüm çalışmaları söz konusu platforma yönelik gerçekleştirmek gerekir. YouTube kanalı için uzun videolar hazırlanırken Instagram için daha kısa ve net videolar hazırlanmalıdır.

Dolayısı ile seçilen platforma göre hazırlanan video prodüksiyon çok daha başarılı şekilde hedef kitleye ulaşmaya imkan sağlar. Yazı içeriğinin fazla olması insanların yapılan paylaşımlarda uzak durma nedenidir.

Bundan dolayı hazırlanan video içeriklerde kullanılan yazı oranı %20'nin altında olmalıdır. İçeriklerde verilen mesajın yazı yerine sesli ya da görseller ile desteklenmesi gerekir.

Facebook reklamlarında yazı oranını düşük olmasına önem verilir, yazı oranı yüksek olan reklamlar sosyal medya platformunda yayınlanmaz. Hazırlanan prodüksiyon hizmetlerinde marka ile ilgili bilgi vermeye dikkat edilmeli.

Çünkü video içerikleri insanların aklında daha fazla yerindedir verilen mesajların etkisi ve akılda kalış süresi her zaman çok daha fazladır. Hazırlanan video içerikler de markaya da firma ile ilgili detaylara yer verilerek marka bilinirliği arttırılır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın